Betaling

Betalen gebeurt via Bancontact of overschrijving op rekeningnummer BE31 9795 7992 9255

op naam van Studio Fris BEAD  attn. Anne-Isabelle Cornet, Pareipoelstraat 8, 2800 Mechelen.

Vermeld bij overschrijving aankoop kunstkamp de KAMPNAAM en NAAM VAN KIND en GEBOORTEDATUM. Stuur eerst een mail naar info@studio-frisbead voor bevestiging van plek en deelname.

Vermeld bij overschrijving aankoop privé-workshop NAAM en DATUM WORKSHOP. Stuur eerst een mail naar info@studio-frisbead.be voor bevestiging deelname en verdere afspraken.

 

ACTIVITEITEN

Betaling

Betaling dient binnen de 7 dagen na inschrijving te worden voldaan op het rekeningnummer van Studio Fris BEAD.

Bij niet tijdige betaling behoudt Studio Fris BEAD zich het recht de inschrijving te annuleren. 

Iedere inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het inschrijvingsgeld. 

Inschrijving voor een kamp (vb. creatieve lessen) is bindend en wordt niet terugbetaald eens het kamp loopt. 

Annulering door deelnemer

Annulering van een activiteit moet via mail worden bevestigd. 
Aan een annulering zitten kosten verbonden, afhankelijk van de tijd tussen de annulering en het begin van de activiteit. 

  • Tot 15 dagen voor aanvang van een kunstkamp mag je gratis annuleren, er worden steeds 10% administratiekosten in rekening gebracht. 
  • Annuleer je later, dan wordt de totale deelnamesom in rekening gebracht. 
  • Annuleren voor een workshop kan je tot 5 dagen op voorhand. Er worden ook hiervoor 10% administratiekosten in rekening gebracht.

 

Annulering door Studio Fris BEAD

Indien Studio Fris BEAD door overmacht geheel of ten dele verhinderd is een of meer verplichtingen na te komen, is Studio Fris BEAD gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens ouders/verzorgers is gehouden. 

Onder overmacht wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen, stevige buikgriep, orkanen,... 

 

Stel je voor, jij kunt niet maar iemand anders wel…

In geval van annuleren ben je gerechtigd een andere persoon in jouw plaats te laten deelnemen. 

Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Dit moet minimaal 24 uur voor aanvang van de activiteit worden doorgegeven via info@studio-frisbead.be. Graag ook vermelden wie jouw gegeerde plekje inneemt (leeftijd, naam, contactgegevens…)

 

Gedragsregels

De deelnemers dienen de gedragsregels te respecteren vooropgesteld in de visie van Studio Fris BEAD.

Kunstkampen:

Ben je braaf? Dan mag je altijd terugkomen. Gaat het eens wat moeilijker? Dan mag je altijd terugkomen. Lukt het echt niet? Dan komen we er samen met je ouders wel uit. Dit kan helaas ook inhouden dat de verderzetting van het kamp niet mogelijk is.

Workshops:

Indien het echt stroef loopt zullen we mama en papa niet contacteren maar spreken we je aan op je verantwoordelijkheid om geen hinder of overlast te bezorgen. Lukt het toch niet om zonder hinder of overlast deel te nemen aan de workshop kan het zijn dat we je uitsluiten van een activiteit.

Kosten en schade die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de deelnemer. 

Verzekeringen

Er werden verzekeringen afgesloten: 

  • tegen ongevallen met polisnummer TE BEVESTIGEN  
  • Burgerlijke aansprakelijkheid met polisnummer TE BEVESTIGEN

Uitgesloten zijn o.a. contractuele aansprakelijkheid, diefstal, verlies van en schade aan materialen en persoonlijke bezittingen van deelnemers,… 

De waarborg verzekering tegen lichamelijke ongevallen is o.a. uitgesloten ingeval van opzet. 

 

Gebruik van (audio)visuele opnamen

Bij aankoop van een workshop of kunstkamp kan u aangeven of u al dan niet akkoord bent met een mogelijk toekomstige carrière als filmster of fotomodel. Wil je echt niet verschijnen op onze sociale media of website, laat dit gerust weten. Respect!

De opnamen kunnen gebruikt worden ter illustratie, promotie en website.

 

Minimum-aantallen

Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn zal Studio Fris BEAD dit voor kunstkampen ten minste 15 dagen voor aanvang communiceren. Wanneer dit gebeurt hebben alle deelnemers recht op een volledige terugbetaling of een tegoedbon voor een ander kunstkamp. Wanneer dit gebeurt hebben alle deelnemers recht op hun geld terug.  

Voor workshops is dit niet van toepassing, u schrijft in voor een bedrag met steeds max 6 personen.

 

Privacy

Indien je deelneemt aan activiteiten van Studio Fris BEAD zal Studio Fris BEAD persoonsgegevens van je verwerken. Studio Fris BEAD houdt zich hierbij strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). 

 

Copyright

Zie je iets dat je leuk vindt? Tof! Gebruiken mag nooit zonder toestemming van Studio Fris BEAD. Dit geldt voor alle online materialen (Sociale media, website, print media, logo…)

Je kan Studio Fris BEAD steeds contacteren om toestemming.

 

Is er toch iets niet leuk?

Laat het de dag zelf weten of stuur de dag zelf een mail. Geef een duidelijke uitleg met context en grieven. Studio Fris BEAD zal de klacht ter harte nemen en kijken of een passende oplossing mogelijk is.